Vyhledávač nábytku a dekorací

Kdy je potřeba ke kácení stromů povolení? Průvodce platnými pravidly

Dáša Veverková
06.03.2023

Podzim a zima jsou ideální období pro kácení a ořezávání stromů. Před tím, než se pustíte do práce, byste však měli být obeznámeni se všemi platnými pravidly týkajícími se ochrany životního prostředí. Pokácení některých dřevin lze provést bez povolení, u jiných je třeba kácení předem oznámit. Proto je vhodné se nejprve dobře informovat, abyste předešli případným problémům.

Kdy kácet stromy

Přesné datum vegetačního klidu stromů není stanoveno žádnými právními předpisy a je velmi individuální pro každý druh dřeviny. V praxi bývá kácení stromů nejčastěji povoleno v období od 1. listopadu do 31. března, kdy je pravděpodobnost poškození dřeviny při kácení nejnižší.

Tento časový rámec současně chrání ptáky, kteří v tomto období nehnízdí v dutinách stromů nebo větvích. Zákony totiž zakazují úmyslné vyrušování ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, stejně jako poškozování nebo ničení jejich hnízd. Tyto zákazy jsou založeny na směrnici EU a jsou zahrnuty v zákoně o ochraně přírody a krajiny.

Kácení a řezání stromů
zdroj: Depositphotos

Pravidla pro řezání a kácení stromů

Pravidla pro kácení se vztahují na všechny druhy dřevin, nejen stromy, ale také keře rostoucí jednotlivě nebo ve skupinách v otevřené krajině nebo v sídlištních oblastech mimo lesní pozemky. Tato pravidla chrání přírodu před poškozováním a ničením.

Kdy je možné kácení stromů bez povolení

V současné době nemusíte v případě běžného kácení stromů na vlastní zahradě žádat úřady o povolení a dlouhé týdny čekat na schválení. Nová vyhláška upravila definici zahrady, která se nově řídí katastrem nemovitostí. Tento krok znamená, že kácení ovocných dřevin je povoleno ve všech zahradách v obci bez nutnosti povolení od úřadů, a to bez ohledu na to, zda je pozemek oplocený či nikoliv. Podstatné je pouze to, zda je v katastru uvedený jako „zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň“.

Je však nutné si uvědomit, že existují výjimky, kdy může být kácení stromů zakázáno a o povolení budete muset zažádat. Tyto výjimky mohou zahrnovat chráněné druhy stromů nebo stromy, které jsou umístěny v ochranných zónách, jako jsou například památkově chráněné oblasti nebo vodohospodářské oblasti.

Co je možné pokácet?

  • Ovocné stromy.
  • Veškeré dřeviny, které ve výšce 130 cm nad zemí nemají obvod kmene větší než 80 cm.
  • Porosty dřevin, které se vzájemné dotýkají či prorůstají. Jejich celková plocha nesmí přesahovat 40 m².
  • Povolení také nepotřebujete na kácení starých, suchých či poškozených stromů, které by mohly ohrožovat okolí pádem. Pouze pokud se jedná o mohutné stromy, tak pokácení do 15 dnů od provedení nahlaste příslušnému úřadu.

Chystáte se kácet stromy? Kmenové pásové pily jsou velkým pomocníkem, který zvládne nařezat tvrdé, suché i zmrzlé dřevo. Jejich obsluha je navíc velice snadná.

Kácení stromů a řezání
zdroj: Abby Savage / Unsplash

Kdy je potřeba povolení ke kácení stromů

Máte-li v úmyslu kácet stromy, jejichž obvod je ve výšce 130 cm nad zemí větší než 80 cm, nebo souvislý porost přesahující 40 m², budete o tom muset informovat příslušné úřady. 

V některých situacích si vystačíte s oznámením záměru kácení, většinou je však nutné získat povolení od příslušného obecního či městského úřadu. Tento orgán rovněž určí, zda je nutné provést náhradní výsadbu.

Stejně tak musíte zažádat o povolení v případě, že byste chtěli pokácet památkově chráněný strom, strom ceněný pro své stáří, strom tvořící krajinný prvek, strom nacházející se v chráněné lokalitě nebo celé stromořadí (což je řada minimálně deseti stromů, přičemž některé stromy mohou chybět). Bez povolení takové stromy rozhodně nekácejte, hrozila by vám značná finanční pokuta.

A žádosti o povolení se nevyhnete ani v případě, že chcete kácet stromy ve veřejně přístupných objektech, v zahrádkářských osadách a na neoplocených parcelách.

V případě, že máte na zahradě staré nebo příliš poškozené stromy, které již nerostou, ale ohrožují okolí, máte právo je pokácet bez povolení. Tuto skutečnost však musíte nahlásit na úřadě do 15 dnů od samotného pokácení.

Kácení takového stromu ale není určeno pro laiky. Strom by měl zpracovat profesionální dřevorubec, který má s podobným odstraňováním rizikových stromů zkušenosti. Pokud víte o poškozeném, či jinak nebezpečném stromu mimo váš pozemek, můžete na něj oficiální cestou upozornit příslušný úřad, samosprávu města či obce. Správní úřad má potom, co obdrží upozornění, povinnost vše prověřit.

Co musí obsahovat povolení ke kácení dřevin?

  • jméno
  • bydliště
  • číslo parcely

Rovněž je nutné doložit vlastnické právo k pozemku a popsat umístění a velikost dřeviny – zejména obvod kmene ve výšce 130 centimetrů nad zemí. Svou žádost musíte samozřejmě také zdůvodnit.

Jak je to s kácením v chráněné oblasti

U chráněných, stářím ceněných stromů a stromů v chráněných lokalitách platí přísnější pravidla. Pokud byste takový strom chtěli kácet, budete potřebovat odborný posudek od arboristy, který provede dendrologický průzkum.

Teprve na základě tohoto posudku je možné zažádat o povolení ke kácení, které ovšem úřady nevystavují s velkou ochotou, neboť hodnota těchto stromů je natolik vysoká, že se vyplatí snažit se je zachránit i v případě, že jsou poškozené.

Kácení těchto stromů lze povolit pouze v případě, kdy je strom nenávratně poškozený a nelze ho zachránit ani udržovat. Nejdříve je však nutné zrušit ochranný režim daného území nebo vydat výjimku ze zákazu kácení. To provede příslušný obecní či městský úřad, správa národního parku nebo chráněné krajinné oblasti, a to až po proběhnutí správního řízení, kdy je nutné prokázat, že veřejný zájem převažuje nad zájmem o ochranu přírody.

Kácení stromů a řezání
zdroj: Tim Umphreys / Unsplash

Jak pokácet strom

Kácení stromu by mělo být prováděno velmi opatrně a s ohledem na bezpečnost všech osob a majetku v okolí. Pokud s kácením stromů nemáte zkušenosti, měli byste se poradit s odborníkem nebo si najmout profesionální firmu na kácení stromů.

Při kácení stromu se nezapomeňte vybavit správnými nástroji pro řezání, ochrannými pomůckami, zpevněnou obuví a pracovním oděvem. Rovněž je nutné zajistit bezpečnostní prostor kolem stromu a vyvarovat se kácení směrem k budovám, silnicím nebo jiným místům, kde by mohlo dojít k poškození.

Nejlepší je začít řezáním větví odspodu směrem nahoru, dokud nezbude pouze kmen. Ten je pak vhodné rozřezat na menší kusy, které lze snadno odtáhnout.