Šetříte za ohřev vody? Překvapit vás může bakterie Legionella

Publikace: 09.11.2022

Rostoucí ceny energií mají vliv i na snižování teploty vody v domácnostech a zdravotnických nebo ubytovacích zařízeních. S tím se však pojí různá rizika. Jedním z nich je přemnožení bakterie Legionella pneumophila, což může způsobit vážné zdravotní problémy. Naštěstí existují způsoby, jak jejímu šíření zabránit.

Co je Legionella?

Bakterie Legionella pneumophila se kromě moří a vlhké půdy vyskytuje i v uměle vytvořených vodních systémech. Najdeme ji tedy hlavně v potrubí, ohřívacích nebo klimatizačních jednotkách a také ve vodních nádržích. Nejlépe se jí daří v teplotách okolo 38 °C.

Nebezpečí představuje zejména pro osoby se sníženou imunitou, ale opatrní bychom měli být všichni. Legionella neboli legionářská nemoc či legionelóza se velmi podobá běžnému zápalu plic. Plicní sklípky se s postupujícím zánětem začnou plnit vodou, dýchání se stává obtížnější. Pro odhalení je nutné provést test na protilátky, ty se však začnou tvořit až za zhruba 2 týdny po nakažení. Testy tak nemusí onemocnění odhalit včas.

Občas se stává, že onemocnění proběhne pouze v lehké formě. Tento typ nákazy se pak nazývá jako pontiacká horečka.

Objev Legionelly

Legionella pneumophila byla poprvé popsána v roce 1976, kdy ji média začala označovat jako původce legionářské nemoci. Velké nárůst této choroby jsme pak v Evropě zaznamenali v roce 2014, kdy se objevilo téměř 7 000 případů. Většina z nich byla hlášena z Německa, Francie, Španělska nebo Portugalska. 

Aktuálně jde spíše o stovky nebo nižší tisíce případů ročně. V České republice se setkáváme s 200 až 250 případy ročně. Mnoho odborníků se ale obává, že snižování teploty vody bude mít za následek rekordní nárůst, který by mohl překonat i počet onemocnění před 8 lety.

Co způsobuje Legionella?

Do těla se Legionella nejčastěji dostane konzumací kontaminované vody nebo vdechnutím vodní páry při sprše či koupeli. Inkubační doba je 2 až 10 dní, poté se začnou projevovat typické příznaky jako:

  • suchý kašel,
  • horečka,
  • únava,
  • bolest kloubů a svalů,
  • zvracení či průjem.

Dobrou zprávou je, že se jedná o bakterii, na kterou ve většině případů zabírají antibiotika. Ohrožení života nastává pouze při náhlém zhoršení stavu, kdy mohou selhávat důležité orgány, hlavně ledviny a játra.

Problém je, že bez specializovaného vyšetření nemusí Legionellu odhalit ani lékař. Jakmile se však její přítomnost prokáže, měl by pacient okamžitě podstoupit léčbu v nemocnici. Díky neustálému dohledu lékařů se výrazně snižuje riziko komplikací a potenciální úmrtnost klesá z 80 % na méně než 40 %.

Nepřítel ve vodovodních systémech

Trubka na vodu slouží Legionelle jako ideální útočiště. Zejména v případě, kdy v ní není potřebný tlak, nebo se dokonce jedná o nepoužívané úseky (slepá ramena).

Pak už stačí jen snížení teploty, nedostatečná dezinfekce a problém s přemnožením Legionelly na sebe nenechá dlouho čekat. K dalším rizikovým faktorům patří přítomnost mechanických ložisek nebo biofilmu, ve kterém žijí i jiné bakterie. Velkou roli hraje také špatná filtrace nebo zanedbání hygienických předpisů.

Jak se Legionella množí?

Legionella dokáže přežít i při teplotě pod 20 °C. Nejvíce jí ale svědčí voda vyhřátá na 20 až 45 °C, ideálně v kombinaci s pH v hodnotě 5 až 8,5. V takových podmínkách se velmi rychle šíří i množí a může představovat riziko nejen pro domácnosti, ale i pro hotely, nemocnice nebo domovy pro seniory. 

Nejčastěji tato bakterie napadá starší lidi a jedince s oslabenou imunitou, proto ve zdravotnických zařízeních platí přísnější pravidla. Kromě pravidelné kontroly kvality vody je nutné dbát i na čištění a dezinfekci lékařských přístrojů, na kterých se bakterie Legionelly mohou držet.

ŽIVOTNOST LEGIONELLY (ORIENTAČNÍ HODNOTY)*
DO 20 °C je neaktivní, pouze přežívá
20–45 °C dochází k masivnímu rozmnožování a zamoření vodovodního systému
NAD 50 °C 90 % bakterií Legionella umírá do 2 hodin
NAD 60 °C 90 % bakterií Legionella umírá do 2 minut
NAD 70 °C nevyskytuje se

*zdroj: hydrosense-legionella.com

Likvidace Legionelly v bojleru a potrubí

Základem úspěšného boje proti této bakterii je prevence. Pokud je potrubí  a bojler z kvalitního materiálu a probíhá pravidelná údržba, riziko nakažení touto bakterií výrazně klesá.

Rovněž se doporučuje:

  • eliminovat slepá a nepoužívaná vodovodní ramena,
  • zajistit potrubí odolné proti vytváření biofilmu,
  • obstarat výměnu vody v čase kratším, než je perioda rozmnožování Legionelly,
  • minimalizovat provoz v teplotách optimálních pro množení Legionelly,
  • možnost termické dezinfekce a odběru vzorků.

Co se týče legislativy, je důležitá zejména norma ČSN EN 806-2, která ukládá, že pro účely termické dezinfekce mají být vnitřní vodovody teplé vody navrhovány tak, aby bylo možné dosažení teploty 70 °C – u nejvzdálenější výtokové armatury.

V některých případech ovšem není možné vodu tolik ohřívat. Pak pomůže cirkulační systém bez slepých uliček, oprava tepelné izolace a pravidelné chemické čištění.

Autor článku

Dana Halušková

Dana Halušková

Redaktor

„Tématu bydlení se aktivně věnuji několik posledních let. Svůj velký podíl na tom má i magazín Homago, pro který píši od roku 2021. K mým oblíbeným tématům patří bytový design, výběr nábytku a doplňků, ale také úklid nebo zahradničení. Zároveň mě baví recenze e-shopů a rozhovory s majiteli značek.“